English (UK)

Nytt 11 kV koblingsanlegg v/Tønsberg Sykehus

Laugstol AS har ansvaret for høyspentleveransen med nytt 11 kV koblingsanlegg v/Tønsberg Sykehus.
Det har siden 2005 vært flere større utvidelser av Sykehuset i Tønsberg, og behovet for reservekraft har økt i takt med bygningsmassen.
I 2021 ble det startet et prosjekt med å skifte ut 3 av de gamle strømaggregatene for reservekraft. De 3 nye strømaggregatene er levert av Akselsen Engineering AS, og har hver en ytelse på 2500 kVA.

Det har siden 2005 vært flere større utvidelser av Sykehuset i Tønsberg, og behovet for reservekraft har økt i takt med bygningsmassen.

I 2021 ble det startet et prosjekt med å skifte ut 3 av de gamle strømaggregatene for reservekraft. De 3 nye strømaggregatene er levert av Akselsen Engineering AS, og har hver en ytelse på 2500 kVA.

Maskinene er utrustet med automatikk som overvåker 11 kV forsyningen til sykehuset, og ved strømbrudd skal de forsyne 11 kV direkte på høyspentnettet til sykehuset.

Sykehuset har egen prosjektledelse. Gjennom konsulentselskapet Multiconsult er det engasjert en rekke underentreprenører for bygningsmessige arbeider, VVS-tekniske arbeider, elektrotekniske arbeider, høyspent arbeider, laststyringsanlegg, styringsanlegg for aggregatene, anlegg for drivstofforsyning, avgassanlegg og motorkjøleanlegg.

Laugstol er valgt som underentreprenør, og har ansvaret for høyspentleveransen med nytt 11 kV koblingsanlegg, tilhørende høyspentkabler samt avtale for drift og vedlikehold dette.

#laugstolas#SIV#tonsbergsykehus#hoyspent#stromaggregat#reservekraft#akselsenengineeringas#koblingsanlegg#vvs#elektroteknisk#laststyringsanlegg

#motorkjoleanlegg#avgassanlegg#styringsanlegg

 

utklipp TBGsykehus okt22 pers