English (UK)

Tjenester

Tjenester Maritime installasjoner
Maritime installasjoner

Laugstol monterer og drifter alle typer elektriske installasjoner i store fritidsbåter og mindre nyttefartøy. Vi leverer også elektriske systemer knyttet til havneanlegg. Dette omfatter f.eks. belysning, landstrømanlegg etc.

Maritime installasjoner

inspeksjon
Drift av høyspentanlegg

Laugstol kan tilby eier av høyspentanlegg å forestå prosjektering, drift og vedlikehold i henhold til regelverk fastsatt av DSB.

Drift av høyspentanlegg

Kontakt oss

oystein garstad
Øystein Garstad
Avd.leder - Telemark & Vestfold
thomas holmen
Thomas Holmen
Markedssjef - Telemark & Vestfold
Sanna Reidar MG 3099
Reidar Sanna
Markedssjef - Telemark & Vestfold