English (UK)

Driftsleder for høyspentanlegg

Laugstol AS innehar rollen som driftsleder for høyspentanleggene til en rekke industri- og næringskunder.

Driftsleder har ansvar for at virksomheten organiserer elsikkerhetsarbeidet på en trygg og etterprøvbar måte for de høyspente anleggene til virksomheten. Laugstol tilbyr i dag en rekke eiere av høyspentanlegg i Vestfold og Telemark prosjektering, drift og vedlikehold i henhold til regelverk fastsatt av DSB. 

Laugstol har egne faglige ansvarlige med godkjenning for drift og bygging av høyspentanlegg, og påtar seg rollen som Driftsleder for virksomheten som ikke har egne ansatte.

Driftsleder har ansvaret for at virksomheten organiserer drift og vedlikehold av høyspentanlegg, som er eid av virksomheten.

#laugstol #jotun #driftsleder #industri #elektro #elkraft #høyspenning #vestfoldogtelemark