English (UK)

Tjenester

Tjenester Prosjektering
Prosjektering

Våre ingeniører designer og beregner anlegg innenfor veg, tunnel og jernbane.

Prosjektering

veglys
Veg

Laugstol leverer og drifter belysningsanlegg knyttet til kommunale-, fylkes- og riksveger i hele Norge. Tjenesten omfatter også alle type styrings- og overvåkningssystemer som brukes i denne sektoren i dag. Eksempler på dette er trafikklys, telefoni, variable skilt etc.

Veg

Tjenester Tunnel
Tunnel

Laugstol bygger og rehabiliterer elektriske systemer i tunneler. Dette omfatter belysning, styrings- og overvåkningssystemer.

Tunnel

Tjenester Jernbane
Bane

Laugstol bygger og drifter energiforsyningssystemer for bane. Dette omfatter linjer, nettstasjoner etc. Videre kan vi drifte og levere fiber- og telekomtjenester til denne sektoren.

Bane

Kontakt oss

oystein garstad
Øystein Garstad
Avd.leder - Telemark & Vestfold
thomas holmen
Thomas Holmen
Markedssjef - Telemark & Vestfold