English (UK)

Tjenester

Tjenester Prosjektering
Prosjektering

Våre ingeniører designer og beregner anlegg innenfor spenningsområdet 230V – 72kV.

Prosjektering

trafo
Nett

Laugstol bygger og vedlikeholder komplette anlegg for distribusjon av høy- og lavspent, innenfor spenningsområdet 230 – 72kV. Vi dekker alle fagområder, herunder linjer/kraftledninger, kabel (jord og luft), sjøkabel, nettstasjoner, trafostasjoner og målermontasje/AMS (avansert målesystem).

Nett

aegturbin
Kraft

Laugstol monterer alle typer elektriske systemer i kraftstasjoner. Dette omfatter bl.a. kontroll/apparatanlegg, trafo, kabel etc.

Kraft

fiber
Fiber / Telekom

Laugstol tilbyr fiber- og telekomtjenester for infrastruktur kunder. Dette omfatter bygging og vedlikehold av komplette fiberringer og styringssystemer for trafostasjoner, kraftstasjoner og hyd/met stasjoner etc.

Fiber / Telekom

Tjenester Thermografering linjebefaring ny
Linjebefaring og termografering

Laugstol utfører linjebefaring med helikopter, der linjer med tilhørende komponenter termograferes og dokumenteres med et egenutviklet system. Data overføres direkte inn i kundens nettinformasjonssystem. Vi kan også termografere alle typer energiforsyningsanlegg.

Linjebefaring og termografering

IMG 5360
Drift av høyspentanlegg

Laugstol kan tilby eier av høyspentanlegg å forestå prosjektering, drift og vedlikehold i henhold til regelverk fastsatt av DSB.

Drift av høyspentanlegg

Utvalgte referanser

Nettselskaper i Norge

Alle nettselskaper i Norge har hatt et pålegg fra DSB om å bygge ned mastearrangementer fra luft til bakkenivå.
Laugstol har hatt oppdrag både for Hafslund og Skagerak Nett. For SN bygde Laugstol ned 123 mastearrangementer.
Ulike tekniske løsninger ble valgt, fra forenklet til komplett nedbygging av mastepunkt med omkringliggende linje nett.

Nettselskaper i Norge

Statkraft

Statkraft rehabiliterer sine styrings- og kontrollanlegg på flere store kraftstasjoner i Telemark, samt oppgradering av høyspentutstyr.

Laugstol har sammen med ABB blitt valgt til å være deres samarbeidspartner for montasjedelen, og vi står blant annet for komplett demontering av eksisterende anlegg, etablering av nye føringsveier og bygging av kabelbroer, kabeltrekking, montering av kontrollanlegg og igangkjøring av anlegg i tett samarbeid med ABB. Laugstol innehar også funksjon som Leder For Sikkerhet (LFS) samt anleggsleder.

Hogga kraftstasjon er utført og Laugstol arbeider nå på Mår i Rjukan. Gjenstående prosjekter er blant annet Tokke kraftstasjon, Songa kraftverk og Lio kraftverk.

Statkraft

Skagerak Nett

Laugstol er valgt som montasjepartner til Jacobsen Elektro på Vrangfoss, Hogga og Såheim for ombygging av kontrollanlegget til Skagerak Nett.

Skagerak Nett

EB nett

EB nett valgte Laugstol til å bygge distribusjonsnett til 125 hytter ved Hajern i Buskerud. 22 KV forsyning til 5 nettstasjoner og 400 V forsyning til alle hyttene.

EB nett

Akershusstranda

Prosjekt for Hafslund Nett, Oslo Havn og Forsvarsbygg. Investering i ny elektrisk intrastruktur i havneområdet.

Akershusstranda

Det er i prosjektet lagt ned betydelige km med høyspenningkabler for Hafslund Nett og lavspenningskabler for Oslo Havn og Forsvarsbygg langs Akerhusstranda.

Akershusstranda er en del av det som skal bli den framtidige havnepromenaden, en ni kilometer lang promenade som skal  gå gjennom hele den nye Fjordbyen. Ved åpningen av anlegget uttalte Oslos byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen følgende:  "Dette er starten på oppgraderingen av Akershusstranda som i fremtiden skal bli et mer publikumsrettet område enn det er i dag. En havnepromenade som skal skape levende områder som skal trekke folk ned til sjøen. Dette er et viktig bidrag for å gjøre Oslo til en tryggere by. Det blir nå en flott belysning som bidrar til en triveligere opplevelse for folk som ferdes i området", sa Elvestuen.

Sjursøya containerhavn

Oslo Havn/Elektroentreprisen utbygging av Sjursøya Containerhavn.

Utbyggingen av Sjursøya Containerhavn til Norges mest moderne og effektive havn ble ferdigstilt våren 2016.

Sjursøya containerhavn

Laugstol har, sammen med Smart Elektro AS, stått for hele elektroprisen i denne utbyggingen.  Leveransen har blant annet bestått av en nettstasjon med to separate høyspenningsanlegg og fire 2 MWA tranformatorer, distribusjon til høy- og lavspenningskraner og til sammen 540 uttak til kjølecontainere i til sammen seks stablestativer. All bygningsinstallasjon og komplett styrings-, regulerings- og overvåkingsanlegg var også en del av leveransen.

I den nye containerhavna drives all lossing, lagring og lasting av fire containerkraner og åtte hjulgående stablekraner som alle går på strøm.  De nye kranene er mer stillegående og raskere enn sine forgjengere, noe som betyr kortere kaitid for lasteskipene og dermed mindre lokal forurensning.

 

 

Kontakt oss

oystein garstad
Øystein Garstad
Avd.leder - Telemark & Vestfold
Sanna Reidar MG 3099
Reidar Sanna
Markedssjef - Telemark & Vestfold