English (UK)

Historien bak navnet Laugstol

Laugstol Brug 2 Opptakten til etableringa av den virksomheten som de avbildete bygningene huset skjedde i 1873, da trelasthandlerne Nils Kittilsen og Hans Carl Hansen kjøpte «Møller-saga»av sakfører Halv. Paulsens bo. Eiendommen omfattet egentlig flere gamle sagsteder, som hadde hentet energi fra Bollefossen («Tiedemand-saga», «Laugstol-saga» og «Dam- eller Skruesaga»).

For å nyttiggjøre seg eiendommen og vannkrafta som hørte med etablerte de to gründerene et aksjeselskap som de kalte «Laugstol Interessentskab», med blant annet ingeniør Gunnar Knudsen som medaksjonær og styreleder. Virksomheten startet med trelastproduksjon, men sagbruket var ikke regningssvarende. Derfor bestemte generalforsamlinga i Laugstol Interessentskab i 1878 at de skulle satse på utvidelse av et lite tresliperi de hadde hatt gående siden 1874 i stedet. Bedriften fikk to turbiner og fire slipeapparater. Ei justering av dammene for Hjellevannet i 1898 gjorde det mulig å utnytte en fallhøyde på 15 ½ fot. Dette inspirerte til investering i nye turbiner, noe som gav kraft til en betydelig produksjonsøkning.

I 1885 ble Norges første elektrisitetsverk etablert i tilknytning til tresliperiet. Dette anlegget var det første i Norge som produserte og solgte strøm til abonnenter. Det blir derfor regnet som vårt første elektrisitetsverk . Ambisjonen var i første omgang å skaffe god belysning til bedriften og til kanalselskapets slusedrift i Skien. Etter bybrannen i 1886 ble det installert en Siemens-dynamo som skulle gi energi til 120 lamper. Alt i 1889 ble anlegget utvidet med to dynamoer, som gav energi til over 1 000 lamper. Ti år seinere ble det også anskaffet et akkumulatorbatteri, som gav strøm til 8-900 lamper. Selskapet leverte strømt til gatebelysning i Skien sentrum, til rådhus, kirke, folkebad og brannstasjon, samt til havnevesenet, samt en del private bedrifter.

Laugstol Brug Eiere Den driftige lederen av Laugstol Brug og initiativtakeren til elektrisitetsverket var ingeniør Gunnar Knudsen. Knudsen ble senere både stortingsmann og statsminister og fikk en betydelig rolle innen norsk elektrisitetsforsyning. Han var sentral i etableringen av Skienfjordens kommunale kraftselskap (SKK) i 1912 og dette selskapet overtok deler av de fallrettighetene som det gamle Laugstol Brug benyttet seg av. SKK startet også opp en installasjonsforretning som installerte lys og varme hos private og næringsliv i distriktet. Denne installasjonsforretningen vokste i omfang under årenes løp og ble senere et eget selskap – SKK Installasjon AS. Da SKK ble fusjonert med alle e-verkene i Vestfold i 2001 og ble til Skagerak Energi AS, skiftet SKK Installasjon AS navn til Skagerak Elektro AS.

Laugstol Brug 3 De neste årene vokste selskapet kraftig og fra være en ren installasjonsforretning utviklet selskapet seg til å levere mer og mer tjenester og produkter til nettselskaper, kraftselskaper, vei og jernbane. Geografisk nedslagsområde utviklet seg til å bli hele Norge og gjennom og oppkjøp av andre selskap utviklet selskapet også produkter og tjenester for å styre energibruk i større bygg.

I 2015 solgte Skagerak Energi seg ned i selskapet og Telemark Group AS kom inn som majoritetseier (51%) i selskapet. Telemark Group er et investeringsselskap med base i Skien og som investerer i selskaper innen energi, helse og infrastruktur. Også alle ansatte fikk anledning til å komme inn på eiersiden og eier i dag 15,6%. Som et ledd i eierskiftet var det naturlig også å endre navn på selskapet og vi valgte derfor et navn som har knytninger til vår historie og som skal signalisere:

  • langsiktighet
  • trygghet
  • tenke nytt

Dette er verdier vi føler Laugstol står for i dag og
som vi håper våre kunder kan identifisere seg med.