English (UK)

Laugstol AS

Skagerak Elektro fikk høsten 2015 nye eiere. Telemark Group kjøpte 51 % av selskapet og Skagerak Energi solgte seg ned til 49% eierandel og senere til 33,4%. 15,6% eies av egne ansatte. Som følge av eierskiftet var det naturlig å endre navn og det nye navnet ble Laugstol AS.

Eierskap

Laugstol er eid av Telemark Group AS (51%), Skagerak Energi AS (33,4%) og ansatte i selskapet (15,6%) og vi er en elektroentreprenør med virksomhet innen hovedområdene nettinfrastruktur, elektroinstallasjon, telecom/fiber, samferdsel – belysning og Energiservice/ENØK. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn og selskapet har virksomhet fra Kristiansand til Oslo, med hovedtyngde i Telemark og Vestfold. Vi har avdelingskontorer i Tønsberg og Arendal/Froland.

Telemark Group AS er et selskap lokalisert i Skien som investerer i selskaper innen energi, helse og IT. De har eiere som har lang erfaring innen drift og utvikling av industriselskap. 

Skagerak Energi er et av Norges største energikonsern og er eid av Statkraft (62,62%) og kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. Skagerak Energis forretningsidé er å skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved å:

  • Produsere, transportere og selge strøm.
  • Utvikle og levere energirelaterte produkter og tjenester.

Laugstols forretningsmodell 

Laugstols forretningsmodell baserer seg på profesjonell gjennomføring av større og mindre prosjekter, samt rammeavtaler for kunder i Østlandsområdet. Kundeporteføljen er allsidig med overvekt av offentlig sektor og næring.

Laugstol hadde 134 ansatte pr 1.8.2016. Av dette er til enhver tid ca. 10 – 15 lærlinger og vi legger stor vekt på å ta et samfunnsansvar for opplæring i vår bransje. I all virksomhet skal det legges vekt på selskapets kjerneverdier som er kompetanse, ansvarlighet og nyskapning.

Som et delvis offentlig eid energikonsern er vi spesielt opptatt av hva vi kan bidra med knyttet til energi og miljø og vi føler at vi kan bistå våre kunder med å utforme sine anlegg på en mest mulig rasjonell og energieffektiv måte. Vi avlegger årlig et miljøregnskap hvor avfallsmengder, utslipp og annen miljøpåvirkning framkommer og det finnes egne målsetninger for hva Laugstol skal bidra med på dette området.

Laugstol er sertifisert etter Miljøfyrtårn standarden og er også ISO 9001 sertifisert.

Laugstols fagfelt

Vi er et entreprenørfirma innen elektro og dekker følgende fagområder:

Belysning og samferdsel – alle installasjoner knyttet til elektro, belysning og SRO for vei og tunnelanlegg. Vi er markedsledende på dette i Vestfold og Telemark (kontor i Porsgrunn og Tønsberg), er aktive i  Oslo, men dekker hele Norge på større forespørsler

Elkraft og høyspent – alle installasjoner til nettutbygging distribusjonsnett (kabel, linje, nettstasjon etc), kraftverk og høyspent industri. Vi foretar også termografering og toppbefaring på linjer ved hjelp av helikopter og fotbefaring. Vi er markedsledende på høyspent i Vestfold og Telemark, er aktive i Oslo, men dekker hele Norge på større forespørsler.

Fiber og telekom – alle installasjoner knyttet til fiberutbygging (core nett og FTH). Vi dekker hele Norge på større forespørsler, på mindre prosjekter er Telemark og Vestfold primærområder.

Installasjonsarbeid gr L - alle installasjoner knyttet til elektro, alarm, overvåkning i bygg. Vi dekker primært Telemark og Vestfold.

Byggautomasjon, energiøkonomisering og SD anlegg - Vi dekker primært Agder, Telemark og Vestfold, men for større prosjekt også andre steder – ta kontakt.

Hvorfor velge oss?

Vår historie (selskapet er stiftet i 1901) og vårt eierskap innebærer at vi er langsiktige i all vår virksomhet. Skagerak Energis eierskap (Statkraft og Skien, Porsgrunn og Bamble kommune) til Laugstol til innebærer også trygghet for kunden med hensyn til de økonomiske forpliktelsene selskapet tar på seg. Vår leveransemodell er kjennetegnet ved følgende:

  • Vi er den største belysningsentreprenøren i Vestfold og Telemark, men er også en stor elektroentreprenør som dekker høyspentarbeid, energiservice og installasjon. Vi er prekvalifisert for arbeid i Skagerak Netts, Hafslunds, Glitres og Agders nettområder. 
  • Vi har lang erfaring med å bygge anlegg for vegeiere og har rammeavtaler med Statens vegvesen og alle kommunene i Grenland og Vestfold.
  • Vi har en forretningsmodell som innebærer at vi baserer oss i stor grad på egen kompetanse og egne ansatte. Dette gjør at det er færre aktører involvert på byggeplassen og vi har bedre kontroll med HMS og kvalitet på leveransene. Alle våre ansatte er omfattet av tariffavtale (LOK).
  • Vi har en komplett utstyrspark for våre virksomheter og har blant annet diverse lifter med spesialutstyr som er velegnet til bruk i prosjektet. 
  • Gjennom sin deleier Skagerak Energi har Laugstol også tilgang til kompetanse som brukes aktivt når Laugstol påtar oss rollen som hovedbedrift i kontrakter/prosjekter. Spesielt vektlegges HMS/SHA problemstillinger og vi har som mål om å anerkjennes som ledende på dette området. Vårt sykefravær og vår skadestatistikk er blant de beste i bransjen. Gjennomsnittlig årlig H1 verdi siste 3 år (2013-2015) er 2,8. 

Kontaktpersoner