English (UK)

Laugstol AS

Laugstol AS (Skagerak Elektro frem til høsten 2015) er et entreprenørfirma
innenfor elektro med røtter tilbake til 1901.

Vi dekker følgende fagområder:


Belysning og samferdsel

– installasjoner/produkter knyttet til elektro, belysning og SRO for vei og tunnelanlegg.

Elkraft og høyspent

– installasjoner/produkter til nettutbygging, distribusjonsnett (kabel, linje, nettstasjon etc), kraftverk og høyspent industri.

Fiber og telekom

– installasjoner/produkter knyttet til fiberutbygging (core nett og FTH).

Installasjonsarbeid gr L

– installasjoner/produkter knyttet til elektro, alarm og overvåkning i bygg.

Automasjon

– alt innenfor energiøkonomisering, SD anlegg og komplette automasjonsløsninger til on- og offshore industri og maritim sektor.¨

Se våre tjenester


Eiere

Laugstol er eid av Telemark Group AS (51%), Skagerak Energi AS (33,4%) og selskapets ansatte. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Laugstol har virksomhet fra Kristiansand til Oslo med hovedtyngde i Telemark og Vestfold. Selskapet er også aktive i prosjektmarkedet i øvrige deler av landet.


Avdelinger og ansatte

Laugstol har avdelingskontorer i Tønsberg, Arendal/Froland og Drammen. Laugstol avd. Drammen er selskapets automasjonsavdeling.

Vi hadde 150 ansatte pr 1.1.2019. Til enhver tid er ca. 15 av selskapets ansatte lærlinger, og det legges stor vekt på å ta et samfunnsansvar for opplæring i bransjen.


Forretningsmodell

Laugstols forretningsmodell baserer seg på profesjonell gjennomføring av større og mindre prosjekter, samt rammeavtaler for kunder i Østlandsområdet.
Kundeporteføljen er allsidig med hovedtyngden innenfor offentlig sektor og næring.


Miljøfyrtårn

Laugstol er sertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden, samt ISO 9001 (kvalitet) og OHSAS 18001 (HMS).

Kontaktpersoner