English (UK)

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven. Redegjørelse pr. juni 2023 for Laugstol AS med datterselskaper.

Laugstol har utført aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, basert på følgende seks punkter:

 

1)      Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer

2)      Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser

3)      Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/skade

4)      Overvåk gjennomføring og resultater

5)      Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert

6)      Sørg for, eller samarbeid om gjenoppretting der det er påkrevd

 

Her kan du lese hele Laugstol sine aktsomhetsvurderinger i forhold til Åpenhetsloven.