English (UK)

Nett og Kraft

Nettselskaper i Norge

Alle nettselskaper i Norge har hatt et pålegg fra DSB om å bygge ned mastearrangementer fra luft til bakkenivå.
Laugstol har hatt oppdrag både for Hafslund og Skagerak Nett. For SN bygde Laugstol ned 123 mastearrangementer.
Ulike tekniske løsninger ble valgt, fra forenklet til komplett nedbygging av mastepunkt med omkringliggende linje nett.

Nettselskaper i Norge

Statkraft

Statkraft rehabiliterer sine styrings- og kontrollanlegg på flere store kraftstasjoner i Telemark, samt oppgradering av høyspentutstyr.

Laugstol har sammen med ABB blitt valgt til å være deres samarbeidspartner for montasjedelen, og vi står blant annet for komplett demontering av eksisterende anlegg, etablering av nye føringsveier og bygging av kabelbroer, kabeltrekking, montering av kontrollanlegg og igangkjøring av anlegg i tett samarbeid med ABB. Laugstol innehar også funksjon som Leder For Sikkerhet (LFS) samt anleggsleder.

Hogga kraftstasjon er utført og Laugstol arbeider nå på Mår i Rjukan. Gjenstående prosjekter er blant annet Tokke kraftstasjon, Songa kraftverk og Lio kraftverk.

Statkraft

Skagerak Nett

Laugstol er valgt som montasjepartner til Jacobsen Elektro på Vrangfoss, Hogga og Såheim for ombygging av kontrollanlegget til Skagerak Nett.

Skagerak Nett

EB nett

EB nett valgte Laugstol til å bygge distribusjonsnett til 125 hytter ved Hajern i Buskerud. 22 KV forsyning til 5 nettstasjoner og 400 V forsyning til alle hyttene.

EB nett

Agder Energi Nett

Agder Energi Nett har valgt å befare linjenettet med helikopter. Laugstol er valgt sammen med Fonna fly til dette oppdraget. Det skal befares ca 35 000 master hvert år. Det utføres toppkontroll, termografering og visuell linje befaring. Laugstol har utviklet et system som holder orden på koordinater, tider, bilder, avvik, kunde info osv. som til slutt genererer en rapport til kunde. Systemet er en helt avgjørende faktor både før, under og etter oppdraget- med hensyn til både effektivitet, økonomi, analyse og rapportering.

Agder Energi Nett

Skagerak Nett og Hafslund Nett

Laugstol har rammeavtaler på oppdrag i distribusjonsnettet til Skagerak Nett og Hafslund Nett.

Skagerak Nett og Hafslund Nett

Nettstasjoner

Laugstol har i dag driftsansvaret 38 nettstasjoner. Kundene er industri, produksjonsbedrifter og entreprenører for større infrastruktur prosjekter

Nettstasjoner

Sporveien Oslo / Reinvestering av Østensjøbanen

Østensjøbanen ble åpnet som trikkelinje fra Vålerenga til Oppsal i 1926. I 1967 ble Østensjøbanen bygget om for å oppfylle kravene til T-banestandard og endestasjonen var Skullerud.

7.april 2015 ble Østensjøbanen stengt i sin helhet mellom Hellerud og Mortensrud for rehabilitering og modernisering. 10.januar 2016 delåpnet banen igjen frem til Bøler. Med endelig åpning til Mortensrud 3.april 2016 har Sporveien gjennomført total rehabilitering av Østensjøbanen på ett år.

 

Sporveien Oslo / Reinvestering av Østensjøbanen

 

Eksisterende spor og skinnegang, samt stasjonsplattformer, skal rives. Stasjonene gjenåpner med ny belysning, nye leskur og informasjonselementer. Banestrekningen vil i sin helhet fundamenteres på nytt med ny skinnegang, nye plattformer og nye strømskinner.

 

Laugstol har, på vegne av Hafslund Nett, oppgradert høyspenningsnettet med nettstasjoner og kabler i flere delprosjekter langs t-banelinjen mellom Hellerud og Mortensrud.

Når Østensjøbanen er ferdig fornyet vil det åpne for økt togfrekvens og bedre rutetilbud. Det skal da kunne trafikkeres med minimum to tog per kvarter (begge retninger) uten begrensninger.

Veg, tunnel og jernbane

Statens Vegvesen

Statens Vegvesen startet et Forsknings- og utviklingsprosjekt i 2014, med Laugstol (Den gang Skagerak Elektro) som samarbeidspartner.
Her har vi har montert armaturer fra 5 forskjellige leverandører, med 4 forskjellige styringsalternativer, på 2 strekninger i Vestfold. FV325 - Hortensveien og FV313 – Sande.
Målet med prosjektet er for SVV å kunne få noen gode tall på strømbesparinspotensialet ved de forskjellige styringsmetodene

Statens Vegvesen

 • Skaper med spenningsmanipulasjon for dimming av eksisterende veilysarmaturer
 • Nye armaturer styrt via DALI, der armaturen dimmes ned når det ikke er trafikk og dimmes opp når det registreres biler eller andre trafikanter i vegbanen.
 • Nye armaturer med innebygget automatisk nattsenking - Anleggene ble ferdigstilt i 2015 og strømforbruket analyseres fortløpende, med gode resultater så langt.
Jernbaneverket (JBV)

Utskifting og nyinstallasjon av monitorer og anvisere på Oslo S

Jernbaneverket (JBV)

 • Terminering, skjøting og måling – oppdragsgiver er Jernbaneverket (JBV).
 • Arbeid i relativt komplekse omgivelser.
 • Omfattende sikkerhetskrav.
 • Spesielle hensyn i forhold til publikum.
 • God kvalitet på levert produkt
 • God fremdrift
 • Godt fornøyde oppdragsgivere

Vår kompetanse blir lagt merke til –også av andre fagområder

Bygg og Eiendom

Ælvespeilet Kulturhus

Ælvespeilet Kulturhus i Porsgrunn er et prosjekt som består av syv ulike bygg som er samlet i en klynge, med en gjennomgående gate i senter av alle byggene, som binner disse sammen. Utforming av bygget er noe utenom det tradisjonelle og danner et nyskapende bygg. Byggets areal er på ca. 3400m2 og skal fremstå som et kulturhus som skal samle de fleste kulturtilbud i Porsgrunn kommune.

Ælvespeilet Kulturhus

 • Det ble utført komplett el installasjon i kontorer, saler, fellesarealer, kafe, garderober og lagerrom.
 • Installasjon av Hovedfordeling og underfordelinger.
 • Opplegg for lys dimme anlegg i saler.
 • Opplegg av lydanlegg i saler.
 • Opplegg til motorer for kjøring av tepper i saler.
 • Brannvarslingsanlegg.
 • Nødlysanlegg.
 • El opplegg for ventilasjons anleggene.
 • Knx anlegg opp mott lys, ventilasjon, nødlysanlegg, persienner.
 • El opplegg for kjølevannspumper.
 • Utvendig belysning.
 • Utvendig varmekabelanlegg.
 • Utvendig rekkverk i trapp med integrert belysning som dimmer ned når det ikke er bevegelse og øker i lys styrke så fort man beveger seg inn i trappen.
BA-Sentrallager

BA-Sentrallager på Ski er et kombinert lager og kontorbygg på totalt 7 131 m2. Det ble gjennomført en energianalyse, med forslag til tiltak, som viste at det ville være god økonomi i å installere et SD-anlegg. Høsten 2014 installerte vi SD-anlegg.

BA-Sentrallager

 • I alle kontorer, møterom og kantine ble det installert individuell temperaturstyring med natt og helgesenking.
 • Lageret ble styrt, og følere flyttet slik at de ikke ble påvirket av åpne porter.
 • Utvendige varmekabler ble styrt etter utetemperatur og ur.
 • Ventilasjonsanlegget ble fullintegrert.
 • Varme og kjøling ble forriglet.
 • Maksimalvokter med EOS.
 • Energiservice drifter anlegget

 Ovennevnte tiltak har resultert i en reduksjon i energiforbruket på 38% (første 6 mnd), med en payback på 1,3 år.

Referanser


Referanser

Les mer

Vågsbygd videregående skole

Vågsbygd videregående skole er en skole som ligger i Kristiansand og har ca. 650 elever. Skolen har et SD-anlegg (EM-Systemer) og KNX-anlegg som ble installert i 2001 i forbindelse med rehabilitering og utvidelse. Energiservice ble engasjert i 2013 for å se på mulighetene til å redusere energiforbruket.

Vågsbygd videregående skole

 • KNX-anlegget ble omstrukturert og omprogrammert, etter våre krav og ønsker, samt  alle funksjoner kontrollert og sjekket. Alt som ikke fungerte på KNX-anlegget ble fikset.
 • SD-anlegget ble oppgradert til nyeste versjon med nye muligheter og brukergrensesnitt.

Ovennevnte tiltak, samt samarbeid med en ivrig og engasjert vaktmester, resulterte i en reduksjon i energiforbruket på 46%

Landmannstorvet i Skien

Landmannstorget i Skien – nytt kollektivpunkt og park

Tveito AS har vært hovedentreprenør og Laugstol har levert veilys, parklys, arrangement strøm, samt automasjon av gatevarme og fontenebelysning. Laugstol AS har stått for prosjektering av infrastruktur elektro, samt automasjonen.

 

Landmannstorvet i Skien

For Laugstol har dette vært et spennende prosjekt og det er utført et omfattende arbeid sammen med styringsgruppen, lysdesigner og byggherre. Den kunstneriske utsmykningen illustrerer Skien som møteplass i over 1000 år, og brynesteinshandelen, transport via vannveien til Dalen og videre til og fra Eidsborg, samt fossefall med fontene. Små detaljer som viser at nettopp Landmanstorget har vært kirkegård, trolig så langt tilbake som 1300-tallet, samt hatt internasjonal handel minst like lenge.

Med dette prosjektet har byrommet i Skien fått et løft og vi i Laugstol er stolte av å ha bidratt!

Oversikt 2 100kb

Oversikt 1 100kb

Programmering 100kb

Kveld med vannspeil 100kb