English (UK)

Bestill byggestrøm

Priser og vilkår

Opp og nedmontering Kr. 6.500,- Inkludert døgnleie for hele leieperioden
Faktureres ved oppstart
Forbrukstrøm: Medgått energiforbruk til enhver tid gjeldende spottpris med faktura + 10 % påslag. 
Nettleie: Nettleie fra lokal kraftleverandør med faktura + 10 % påslag.
  • Ved opp/nedmontering i avstand utover 15km fra nærmeste avdelingskontor og/eller ved spesielle behov for transportmidler (f.eks. båt, ATV e.l.), faktureres medgått km, tid og materiell/utstyr (standard priser).
  • Ved behov for kabel/linje strekk utover 10m vil dette faktureres etter medgått tid og materiell (standard priser).
  • Utbedring av skader på byggeskap faktureres etter medgått tid og materiell (standard priser).
  • Alle priser er eks MVA.

I vår pris er følgende også inkludert:

  • Oppmelding av anlegg til netteier
  • Dokumentasjon- og administrasjonsgebyr

Nye betingelser gjelder byggestrømsskap bestilt etter/satt opp etter 1.november 2017.

Bestillers
Anleggsadresse
Kunde-/Fakturaadresse
Kontaktperson
Bruksområde