English (UK)
PRESSEMELDING

Laugstol har kjøpt Drammen Automasjon AS

Drammen Automasjon AS er kjøpt opp av Laugstol AS og er fusjonert inn i Laugstol AS med virkning fra 1.1.2019. Virksomheten videreføres som en egen automasjonsavdeling i Laugstol og med avdelingskontor i Drammen.

Laugstol avd. Drammen – automasjonsspesialisten

Drammen Automasjon AS er kjøpt opp av Laugstol AS og er fusjonert inn i Laugstol AS med virkning fra 1.1.2019. Virksomheten videreføres som en egen automasjonsavdeling i Laugstol  og med avdelingskontor i Drammen. Porsgrunn-baserte Laugstol AS fortsetter veksten og utvider dermed sitt produktspekter.

Drammen Automasjon har gjennom en årrekke levert komplette automasjonsløsninger til on- og offshore industri og maritim sektor i Norge og utlandet. Ved fusjonen hadde Drammen Automasjon 8 ansatte og ønsker nå å rekruttere ytterligere automasjonsingeniører/automatikere. 

Selskapet kan se tilbake på omfattende leveranser til næringsmiddelindustrien, Jernbaneverket og Oslo Sporveier. Cameron og Honeywell har valgt selskapet som leverandør av programmerings- og ingeniørtjenester og besitter mange års erfaring med automatisering av maskinelt utstyr. Det er også opparbeidet kompetanse på miljøteknologi, blant annet innenfor hydrogenteknologi. Sammen med Eaton leverer selskapet X-Comfort spesialkompetanse og er en del av deres supportteam.