English (UK)

Guard Automation og Laugstol inngår samarbeid

Sikrer god gjennomføring av komplekse samferdselsprosjekter der automasjon og avanserte styringssystemer spiller en større og større rolle.

Det norske veinettet bygges ut og rehabiliteres i raskt tempo og prosjektene blir større og mer komplekse. Nye veier inneholder en lang rekke systemer som skal øke trafikksikkerhet og effektivitet knyttet til trafikkavvikling. En mengde sensorer og systemer kobles sammen i såkalte SRO systemer og nye typer armaturer innføres for å redusere vedlikehold og minske energiforbruk. Det handler om å utnytte fordelene med ny teknologi og ny kunnskap om trafikksikkerhet. Smart utnyttelse av informasjon og styringsmuligheter i smarte nett vil være avgjørende for å realisere gevinster hos vegeiere. Integrasjon av fagsystemer og tilgjengeliggjøring av data er en sentral del av dette, og samarbeidsavtalen Guard Automation og Laugstol nå har inngått sikrer at vegeiere effektivt kan realisere disse gevinstene.

Komplekse systemer

- Systemer for å overvåke og regulere trafikkavvikling blir mer og mer komplekse og de ulike systemene skal snakke sammen. Innføring av slike systemer er ofte tidkrevende og forbundet med høye kostnader og høy risiko. Guard har over en periode på over 20 år opparbeidet seg unik kompetanse på slike systemer og gjennom samarbeidet med Laugstol sikrer vi at våre systemer installeres og tilpasses de krevende forhold som klima, trafikkforhold og kunder krever, forklarer Fredrik Abiltrup, administrerende direktør i Guard Automasjon.

Samarbeid om anbud

- Samarbeidsavtalen med Guard skal gi trygghet for at våre kunder kan realisere fordelene fra store investeringer i teknologi for smart overvåkning og styring av veianlegg. Laugstol har lang erfaring med installasjon og drift av elektriske anlegg for vei og tunnel og samarbeidet med Guard sikrer oss at vi ligger helt i front av den teknologiske utviklingen, sier Kjetil Mikelborg, administrerende direktør i Laugstol.

Om Guard Automation

Guard er en rendyrket kompetansebedrift innen automatisering og systemintegrasjon, vi elsker utfordringer, og de må gjerne være komplekse.

For oss handler det om å bygge relasjoner slik at vi sammen med kunden kan nå felles mål og ambisjoner inn i morgendagen. Guard har høy etisk standard som sammen med bærekraftige løsninger bidrar vi med til å minimere både teknisk og økonomisk risiko for våre kunder. Vår gjennomføringskraft skal sikre at vi når målene – hver gang! Det har vi gjort i over 30 år for mere enn 200 kunder med god innsats fra våre 110 meget kompetente medarbeidere.

Guard har totalt 6 lokaliseringer i Norge og Sverige med bransje fokus på energi, miljø, samferdsel, shipping og industri. Virksomheten er i sterk vekst med en solid og god kundeportefølje bestående av både offentlig og privat sektor, i inn- og utland.

For mer informasjon, se guard.no

Publisert:  16. februar 2017

Kontaktpersoner

Arve Stavrum-Taang
Salgsdirektør , Guard Automation